ŽPS

 

Novi ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

 

V nedeljo, 1. marca 2015, so bile volitve ŽPS.

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

 

Po statutu, ki ga je potrdila Slovenska škofovska konferenca na seji v Kopru dne 26. novembra 2011, sestavljajo ŽPS:

ČLANI PO SLUŽBI:župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev;

VODITELJI ALI DELEGATI POSAMEZNH SKUPIN:predstavnik redovnih skupnosti, župnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj;

IZVOLJENI ČLANI, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev;

ČLANI PO IMENOVANJU:župnik lahko imenuje največ 5 članov, da s tem izpopolni sestavo sveta, glede na spol, starost, poklice.

 

Člani ŽPS Maribor – Tezno so:

1. Natalija Bajzek

 2. Nada Bergauer

 3. Brigita Brunec

 4. Tomaž Demšar

 5. Martin Fras

 6. Dragica Kralj

 7. Inge Kukovec

 8. Kristina Lesjak

 9. Cvetka Malek

10. Janez Malek

11. Sonja Poštuvan

12. Fani Prelog

13. Alenka Ranca

14. Josip Smiljan

15. Gregor Škafar

16. Blaž Urbas

17. Lilijana Urlep

18. Vida Zemljič

19. Matjaž Zorec

20. župnik

Iskreno se zahvaljujem dosedanjim članom ŽPS za lepo sodelovanje in pomoč pri pastoralnem delu naše župnije. Ta zahvala pa je tudi prošnja za nadaljnje aktivno sodelovanje v naši župniji. Bog vam povrni.

Danijel Lasbaher, župnik