Umetnine

 

http://zupnije.slomsek.net/tezno/dat/Vsebina/Zgodovina/MARIJA%20rsz.jpg

 

Težko si predstavljamo cerkev brez podobe Matere Božje, saj smo Slovenci Marijin narod in jo radi častimo. To češčenje pa nas vodi k tesnejši bližini in edinosti z njenim Sinom Jezusom.  Leta 2006 je podobo Marije z Jezusom izdelal akademski slikar Lojze Čemažar.

Obličji Jezusa in njegove Matere Marije obdaja svetloba. Otrok, ki ga ima Mati Marija v naročju, je namreč luč sveta (Jn 1,9; 8,12). Z odprtimi rokami nas Jezus vabi in sprejema. Svetloba okrog njiju nas ob tej sliki spominja tudi na ženo, o kateri govori Janezovo skrivno razodetje. Na ženo, ki je obdana s soncem in katere obličje krasi dvanajst zvezd (Raz 12,1).

 

 

 

 

 

 

Razodetje - EmavsV letu obnove notranjosti cerkve so bile na daritveni oltar nameščene slike akademskega slikarja Lojzeta 

Čemažarja: Učenca na poti v Emavs spoznata Jezusa po lomljenju kruha, Pelikan – simbol daritve ter  Klas, kruh in kaplja krvi. 

Izbran stavek iz Svetega pisma: “Ti imaš besede večnega življenja” (Jn 6,68 b) nas vabi k zbranemu poslušanju, sprejemanju in ponižnemu umevanju Božje besede.

Kakor se je Gospod na večer po svojem vstajenju razodel učencema v Emavsu, ko je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal, se vstali Gospod po svoji besedi srečuje z nami ter se nam po sveti evharistiji daje v hrano pri vsaki sveti maši.

Motiv pelikana, ki z lastno krvjo hrani lačne mladiče, izhaja iz srednjega veka. Je simbol Kristusa, ki za življenje ljudi daruje Očetu lastno življenje. Je tudi simbol  evharistije in edinosti med nami (Mt 26, 26-28; Jn 10, 14-17; 17,21;19,34).

 

Razlomljena bela hostijahttp://zupnije.slomsek.net/tezno/dat/Vsebina/Zgodovina/Pelikan%20rsz.jpg

 

Like v podobah, ki so nameščene na daritvenem oltarju ter Marijin lik z Jezusom, poudarja modro, mestoma tudi temno modro ozadje. V vsebinskem pomenu liki kažejo na Kristusa: so v luči in obdaja jih tema (Jn 1, 1-5). V oblikovnem pomenu  prevladujoči modri toni poudarjajo vsebino in motiv posamezne slike. Ob toplih stenah in opremi v lesu (macesen) “modre” slike sooblikujejo umirjeno barvno skladnost notranjščine cerkve.

 

 

 

Razlomljen kruh

 

Evharistija je središče našega življenja. Razlomljen kruh simbolizira kruh zadnje večerje – sv. obhajilo, ki je Jezusova  daritev za naše večno življenje. Tudi ta slika je delo akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja.

 

 

 

 

 

A. M. Slomsek

 

Podoba bl. škofa Antona Martina Slomška v naši cerkvi je, tako kot vse ostale slike, delo akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja, ki jo je naslikal v letu 2009. Ker je slika v bližini oltarja, je umetnik upodobil bl. škofa Slomška kot duhovnika v  mašnem plašču. Pod podobo je Slomškov citat o evharistiji:

Evharistija – sonce božje službe, jedro naše vere, srce naše pobožnosti.