Notranjost cerkve

 

 

Sv. Ciril in Metod

 

V želji, da bi cerkev dajala večji občutek domačnosti in s tem vabila k molitvi in zbranosti, je bila leta 2007 njena notranjost v celoti obnovljena.

Pri vhodu nas pozdravljata zavetnika sv. Ciril in Metod. Sprejemata in kličeta nas v cerkev, kakor sta kot apostola Slovanov naše prednike pripeljala v Cerkev. Plastika je delo akademskega kiparja Franceta Goršeta.

                                                                             

 

 

 

Notranjost cerkve

 

Ko vstopimo v cerkev, nas nagovori njena velikost in morda posebnost, da je cerkev bolj široka kot dolga. V njej je beton, kot odsev gradnje tistega časa, pa tudi sicer ne najdemo v njej dragih materialov, temveč le les, keramiko in le tu in tam medenino. 

 

 

 

 

Kriz

 

Takoj nas nagovori veliki leseni križ, pritrjen na sprednji steni nad tabernakljem. Križ simbolično poudarja, da je Križani središče naše vere, tolažba vsem trpečim in žalostnim. Sporoča nam, da je On s svojim križem svet odrešil, s tem pa tudi nam zagotavlja naše odrešenje. Tudi Križani je delo akademskega kiparja Franceta Goršeta

 

 

 

 

Barvna okna sv.  Ciril in Metod

 

 

Zelo lepa umetnina so barvna okna, ki so delo duhovnika in slikarja Staneta Kregarja. V vitraju sta upodobljena zavetnika cerkve sv. Ciril in Metod, zgoraj pa simboli evangelistov:
Matej - človek, Marko - krilati lev, Luka - človek, Janez - orel.

 

 

 

 

 

Tabernakelj.

Tabernakelj predstavlja svet, katerega središče je Kristus. Je tudi središče cerkve, ki naj bo vedno bolj kraj češčenja in hvaležnosti, kar se še posebej odraža v evharistiji. V cerkev je bil nameščen leta 2001 in je delo arhitektke Janje Pinter.