Kor

 

Orgle

Elektronske orgle v naši cerkvi so delo izdelovalcev elektronskih orgel Ahlborn blizu Stuttgarta v Nemčiji. V našo cerkve so bile nameščene v maju 2009.

Ogle imajo dva manuala in pedal ter  37 registrov, te lahko razdelimo v štiri skupine, ki jih lahko primerjamo z družinami.

Prvo predstavlja družina principala. Principal pomeni glavni in njegov glas daje osnovo vsemu orgelskemu zvoku. Ta je jasen, prodoren, kremenit… 

Drugo družino predstavljajo flavte, tretjo, ki je najbolj nežna, povezujemo z glasovi godal, četrta pa je družina, ki ponazarja glasove pihal in trobil. 

Da morejo orgelski glasovi »obvladati« celotno cerkev, jim pomagajo štirje močni zvočniki, ki so nameščeni na zidu pevskega kora.