Kapela

 

Kapela

 

Vrata in pomična stena ločita kapelo od glavnega cerkvenega prostora. Kapelo krasijo barvna okna, križev pot in Marijin kip. V njej sta središčna elementa oltar in tabernakelj. Vse to  daje kapeli žar svetosti, obiskovalcu pa občutek sprejetosti. V tem prostoru se čutimo kot občestvo, kar še posebej prihaja do izraza pri delavniških mašah.