Zakonska skupina

 

Kaj je v življenju najpomembnejše? Odgovor: dober odnos, ki nas osrečuje, izpolnjuje, nas dela bolj človeške, potrpežljive, dobrotljive, manj sebične, predvsem pa bolj ljubeče in čuteče. V dobrem odnosu se počutimo varne in ljubljene, sprejete in opažene … Dober odnos je temeljnega pomena za človekovo preživetje. Brez dobrega odnosa je človek izgubljen, osamljen, razočaran …

Dobri odnosi ne pridejo sami od sebe. Zanje se je treba nenehno truditi. Družina je za človeka najprimernejše okolje za učenje in negovanje medsebojnih odnosov. V družini sva za nego dobrih odnosov najprej odgovorna mož in žena.

Da bi zakoncem in tistim, ki živijo v zunajzakonskih skupnostih, pomagali pri gradnji dobrih medsebojnih odnosov, smo se pred leti začeli povezovati v t.i. zakonske skupine. V njih se srečujemo možje in žene, ki nam ni vseeno, kaj se z nami in našimi družinami dogaja in bi radi zase in za svoje otroke odgovorno poskrbeli in jih pripravili za življenjske izzive. Tako je zakonska skupina življenjska učilnica, kjer se zakonci ozaveščamo o pomembnosti naših medsebojnih odnosov, ki so živi in potrebni nenehne skrbne nege in pozornosti obeh.

Gre torej za mesečna srečevanja zakonskih parov (v skupini je 4-5 parov), ki trajajo dve uri in kjer se zakonci skupaj poglabljamo v dobro razdelane tematike iz zakonskega življenja, skupaj iščemo poti dozorevanja in osebnostne rasti pri gradnji odnosa mož - žena, ki je temeljni odnos v družini in od katerega je odvisno "zdravje družine". Med seboj pari izmenjujemo izkušnje in mnenja ter skupaj spoznavamo večna življenjska načela. Srečanja zakonske skupine vodi zakonski par, za duhovno spremljanje in oporo pa skrbi duhovni asistent (običajno domači duhovnik).

Delo v zakonski skupini poteka po načelih skupinske dinamike, zato lahko vsak izrazi svojo misel oziroma svoje mnenje, pri tem pa mora biti pozoren, da ne prizadene svojega sozakonca.   

Srečevanje v zakonski skupini je torej oblika samopomoči med zakonci (zakonci zakoncem) - »investicija« v družino, kjer gre za "delnice" z neprecenljivimi donosi. To, da starša otrokom dava za popotnico v življenje svojo ljubezen, ki je rastla in se krepila tudi zaradi srečevanj v zakonski skupini, je neprecenljivo bogastvo, je opora v trenutkih življenjskih preizkušenj, je varnost in gotovost, ki nam je nihče ne more vzeti.

Zakonci, ki se srečujemo na srečanjih zakonske skupine, postajamo med seboj dobri prijatelji in smo drug drugemu v oporo. Prijateljske vezi se tkejo tudi med našimi otroki.

Poleg rednih mesečnih srečevanj člani zakonske skupine lahko, če se tako dogovorimo, pripravimo tudi izredna srečanja (piknik, skupni izleti ali romanja, praznovanja, obisk gledališča …).