Mešani pevski zbor

Glasba je govorica od srca do srca. Glasba in petje sta od nekdaj pomembna spremljevalca druženja med ljudmi.

Mešani cerkveni pevski zbor župnije Sv. Cirila in Metoda se srečuje in prepeva že od same ustanovitve župnije na Teznem. Zborovodkinja Petra Veršec, organista Matej Luketič in Lucija Brunec ter pevci si prizadevamo, da bi bilo petje s spremljavo orgel pri bogoslužju čim lepše. Kdor ima dar posluha, ga pač najbolje uporablja s petjem Bogu v čast.

Lepo vabimo nove pevke in pevce, da se nam pridružijo na pevskih vajah vsako sredo zvečer ob 17.30 uri in da zapojemo skupaj pri nedeljskih mašah ob 8. uri.